Hayvancılık Mevzuatı / Yönetmelikler / 22.09.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik   Amaç   Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ...


Devamı »

Hayvancılık Mevzuatı / Yönetmelikler / 01.07.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç  Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı; tek ...


Devamı »

Hayvancılık Mevzuatı / Yönetmelikler / 28.07.2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar   Amaç   Madde 1 - Bu Yönetmeliğin ...


Devamı »

Hayvancılık Mevzuatı / Yönetmelikler / 05.01.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik     BEŞİNCİ BÖLÜM     Çalışma İzni Alınmış Olan Tesislerde Çalışma Esnasında Uyulacak Hususlar     Personel, Bina ...


Devamı »

Hayvancılık Mevzuatı / Yönetmelikler / 05.01.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, kasaplık ...


Devamı »

Hayvancılık Mevzuatı / Yönetmelikler / 19.12.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik  BİRİNCİ BÖLÜM   Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar  Amaç   Madde 1 — Bu Yönetmeliğin ...


Devamı »