Hayvancılık Mevzuatı / Tebliğler / 12.02.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2006/8 Numaralı Tebliğ   Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:   Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ...


Devamı »

Hayvancılık Mevzuatı / Tebliğler / 24.05.1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ    1 Şubat 1996 tarih ve 22541 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ...


Devamı »

Hayvancılık Mevzuatı / Tebliğler / 26.07.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ   Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Tebliğ, süt verimini artırmak amacıyla süt ...


Devamı »

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:     HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA     UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ     (TEBLİĞ NO: 2009/44)           BİRİNCİ BÖLÜM     Genel Hükümler                  Amaç ve kapsam         ...


Devamı »