Bakanlar Kurulu Kararı              Karar Sayısı : 2005/9839              Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla T.C. Ziraat ...


Devamı »

Karar Sayısı : 2006/9922 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda   Değişiklik Yapılmasına Dair Karar                Madde 1 — 21/2/2005 tarihli ve ...


Devamı »

   Karar Sayısı : 2009/14850              Ekli “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının13/3/2009 tarihli ve 139 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 ...


Devamı »