DİYARBAKIR İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
2. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL İLANI
 
 
        Birliğimiz  2. Olağan Mali Genel kurulu aşağıda belirlenen gündem çerçevesinde 20.04.2019 tarihinde, saat 10:00 ’da Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 28.04.2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Bütün üyelerimizin iştiraki rica olunur.             
                                                                                  YÖNETİM KURULU ADINA                                                                              
                                                               Mustafa ASLANHAN                                                            Abdullah ÇETİNKAYA
                                                       Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                                            Yönetim Kurulu Başkanı                   
 
 
 
 
 
GÜNDEM
 
 
1.  Yoklama ve açılış 
2.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
3.  Divan heyeti seçimi
4.  Açılış Konuşması ve misafir konuşmaları
5.  Gündem maddelerinin okunması
6.  Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası
7.  Denetim kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası
8.  2017-2018  bilanço, gelir gider tablosunun okunması ve ibrası
9.  Tahmini bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ibrası ve fasıllar arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,
10. Dilek ve temenniler,
11. Kapanış